KAPITAŃSKIE JAJKO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

KAPITAŃSKIE JAJKO
Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni tradycyjnie, jak co roku, na naszej przepięknej fregacie „Dar Pomorza” organizuje Kapitańskie Jajko. Członkowie Stowarzyszenia zbierają się na pokładzie fregaty i składają sobie nawzajem i tym wszystkim, co na morzu, życzenia świąteczne. W tym roku przy okazji tego spotkania mieliśmy dodatkową wielką i ważną uroczystość, przyjęcie do Stowarzyszenia, w poczet honorowych członków, niezwykle zasłużonego pracownika Urzędu Morskiego, pana Andrzeja MATULEWICZA. Laudację wygłosił wnioskodawca kapitan Leszek GÓRECKI, który w zwięzły i klarowny sposób przekazał zebranym informacje o przebiegu kariery nowego honorowego Kapitana. Do laudacji dołączyli też inni kapitanowie: dyrektor Urzędu Morskiego, przewodniczący SKŻW Andrzej KRÓLIKOWSKI, kapitan Marek Marzec, kapitan Hieronim MAJEK. Słowa uznania za pracę na rzecz morza i Stowarzyszenia wyrazili też koledzy, którzy w przeszłości mieli styczność z nominowanym, lub z nim pracowali. Nasz poeta kapitan Henryk WOJTKOWIAK zaśpiewał nominowanemu starą szantę. Do gratulacji dołączył się również honorowy członek Stowarzyszenia ks. Edward PRACZ. Atmosfera spotkania była niezwykle miła i doniosła zarazem. Jesteśmy radzi, że mogliśmy dokooptować do naszego grona człowieka który swym morskim życiorysem w pełni zasłużył na to wyróżnienie.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz