RYBACKI PROTEST

Będzie protest rybaków na Zatoce Gdańskiej. We wtorek przed południem na wodę wypłynie kilkadziesiąt oflagowanych kutrów. Ich właściciele walczą o swoje miejsca pracy i byt.Chodzi o przygotowywane rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej. To dokument o szczegółowych warunkach wykonywania rybołówstwa. Projekt, który rybacy dostali do konsultacji, praktycznie wyklucza z łowienia kutry o długości powyżej 12 metrów, w odległości 6 mil od brzegu i w bardzo umownie określonej Zatoce Gdańskiej.

– Dla niektórych, szczególnie z Górek Wschodnich i Zachodnich to 3-4 godziny płynięcia poza zamkniętą strefę – mówią przedstawiciele Zrzeszenia Rybaków Morskich.

Nowe przepisy to też potencjalny problem dla mniejszych rybaków łodziowych. W myśl nowych regulacji nie mogliby łowić łososia już od połowy września, do końca roku. Obowiązywałaby ich strefa 4 mil i większa średnica oczek w sieciach.Rybacy przepisy nazywają nieżyciowymi. Jak mówią, chcą by ich zauważono. Jak dotąd protesty pomagały, liczą więc, że i tym razem kompromis da się wypracować. Czas na konsultacje jest do wtorku. Mimo wszystko o 10.00 z Helu wpłynie do 50. oflagowanych kutrów, które przepłyną do Gdyni, a potem Gdańska. Jeśli to nie pomoże, rybacy nie wykluczają blokowania portów. W akcji wezmą udział rybacy ze Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów, Organizacji Producentów Władysławowo i Pomorskiej Organizacji Producentów Arka.

Radio Gdańsk/Sebastian Kwiatkowski

2015-03-30

Ok. 50 oflagowanych jednostek rybackich protestowało we wtorek na Zatoce Gdańskiej przeciw projektowi rozporządzenia, zakazującego połowów narzędziami ciągnionymi bliżej niż 6 mil od brzegu. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podało, że jest zaskoczone akcją. Prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich, Michał Necel powiedział PAP, że w akcji wzięły udział oflagowane jednostki, które przepłynęły z portu w Helu w kierunku portów w Gdyni i w Gdańsku. Jak podał, „było ok. 50 jednostek o długości powyżej 12 metrów”, czyli – jak ocenił – „ok. 90 proc. wschodniego wybrzeża wzięło udział w proteście”. Jak poinformowano PAP, „rybacy zrzeszeni w Zrzeszeniu Rybaków Morskich, Organizacji Producentów Władysławowo i Pomorskiej Organizacji Producentów Arka wspólnie ustalili o rozpoczęciu akcji ostrzegawczej przeciwko zamknięciu łowisk Zatoki Gdańskiej przez polski rząd”. „Ostatnio te łowiska zamknął okupant niemiecki w 1940 roku” – podkreślono w komunikacie protestujących rybaków. Necel wskazał, że najbardziej niepokoi rybaków zapis dotyczący zamknięcia dla połowów trałowych (wykorzystujących narzędzia ciągnione) Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej oraz całego wybrzeża w pasie 6 mil morskich od brzegu. „Nie zgadzamy się z tym, bo to w ogromnym stopniu ograniczy połowy” – podkreślił. Zaznaczył, że oznaczałoby to zamknięcie całej Głębi Gdańskiej, gdzie poławiają wszystkie jednostki rybackie z portów wschodniego wybrzeża. Jak tłumaczył, trałują – czyli korzystają z narzędzi ciągnionych – generalnie wszystkie jednostki powyżej 12 metrów długości. Obecnie zakaz trałowania obowiązuje do 3 mil morskich. Necel powiedział, że do wtorku był termin konsultacji ustawy. Jak dodał, Zrzeszenie swoje uwagi wysłało i czeka na odzew. „Czekamy teraz na ruch ministerstwa i liczymy na to, że wycofa się z tych absurdalnych propozycji” – zaznaczył. Podczas wtorkowego protestu rybacy nie blokowali portów, ale – jak zapowiedzieli – nie wykluczają takich działań w przyszłości. Jerzy Wysoczański ze Związku Rybaków Polskich w rozmowie z PAP ocenił, że „protest był nieuzasadniony”. „Ze względu na to, że ministerstwo przedstawiło projekt rozporządzenia do konsultacji i należałoby się wypowiedzieć w tej sprawie” – tłumaczył. „Panowie się pospieszyli, wpadli w jakąś panikę, że ktoś próbuje zamknąć pewne akweny na Bałtyku” – dodał. Jak tłumaczył, zespół doradczy przy ministrze, którego jest przewodniczącym, proponuje zamknięcie strefy 6 mil od brzegu dla jednostek wykorzystujących ciągniony sprzęt do łowienia (trałowania). Powiedział, że taką metodę poławiania ryb wykorzystują duże jednostki. W komunikacie biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) opublikowanym we wtorek na stronie internetowej doradca resortu ds. rybołówstwa Grzegorz Hałubek przyznał: „jesteśmy zaskoczeni akcją części rybaków, dotyczącą łowisk Zatoki Gdańskiej”. „Skierowany 15 marca br. do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego nie ma jeszcze ostatecznego kształtu, a konsultacje trwają” – zaznaczono na stronie resortu. „Apelujemy, by konflikty pomiędzy rybołówstwem przybrzeżnym (stosującym narzędzie bierne) oraz rybołówstwem dużych statków trałowych nie były wykorzystywane przeciwko działaniom resortu i polskiego rządu, którego intencją jest odbudowa populacji ryb w Bałtyku i ochrona polskiego rybołówstwa” – napisało biuro prasowe MGMiŻŚ.

bls/ gma/

RYBOŁÓWSTWO BAŁTYCKIE

RYBOŁÓWSTWO BAŁTYCKIE
Przedstawiciele państw unijnych, PE i KE po 10 miesiącach negocjacji osiągnęli porozumienie ws. wieloletniego planu zarządzania rybołówstwem na Bałtyku. Dzięki niemu ma się poprawić sytuacja stad śledzi, dorszy i szprotów, z których poławiają nasi rybacy.
„Ten plan zapewni, że działalność połowowa na Bałtyku będzie prowadzona w rozsądny, zrównoważony i opłacalny sposób nie stwarzając przy tym niepotrzebnego obciążenia dla środowiska” – podkreślił w wydanym w środę oświadczeniu prowadzący tę sprawę w imieniu Parlamentu Europejskiego eurodeputowany Jarosław Wałęsa (PO).
Plan ma na celu zapewnienie, że zasoby ryb bałtyckich są wykorzystywane w sposób zrównoważony, a maksymalna wielkość połowów jest oparta na danych naukowych. Główną nowością jest tzw. zarządzanie wielogatunkowe, które bierze pod uwagę interakcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryb.
Do tej pory aby chronić stada przed nadmiernym poławianiem (co mogło doprowadzić do ich wymarcia) UE zarządzała pojedynczymi gatunkami. Takie podejście nie brało jednak pod uwagę, że dorsze polują na szproty i śledzie, co oznacza, że wielkość stad dorszy wpływa na wielkość stad śledzi i szprotów i odwrotnie. Nowe prawo, co do którego wypracowano porozumienie ma to zmienić.
Dorsz, śledź i szprot są gatunkami intensywnie poławianymi w Morzu Bałtyckim. Opinia naukowa wydana przez Międzynarodową Radę Badań Morza wskazuje, że obecne wskaźniki eksploatacji w przypadku niektórych z tych stad nie są zgodne z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Plan zarządzania stadami dorszy w Morzu Bałtyckim jest stosowany od 2007 r., ale stada śledzi i szprotów nie były nim jeszcze objęte.
Porozumienie przewiduje, że zarządzanie ma się opierać na najbardziej aktualnych danych dostarczanych przez naukowców ws. stanu zasobów rybnych, interakcji pomiędzy gatunkami, a także wszelkich innych aspektów związanych z ekosystemem i rybołówstwem.
Według nowych regulacji państwa członkowskie będą ograniczone w ustalaniu corocznych kwot połowowych przedziałami, poza które nie będzie można im wyjść. Jak podkreślił PE, są one określone w taki sposób, by zapewnić zrównoważony rozwój rybołówstwa, zostawiając jednocześnie wystarczającą elastyczność dla rozwiązywania z roku na rok problemów dotyczących danych gatunków.
Nowe przepisy mają też zapewnić wykonywanie kluczowych założeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa takich jak zobowiązanie do wyładunku (aby rybacy nie odrzucali wyłowionych już ryb, które uznają za gorsze) oraz zarządzania regionalnego (chodzi o większą rolę w podejmowaniu decyzji przez państwa członkowskie wokół danego morza).
Przewidziano jednak rolę kontrolną dla KE, która będzie mogła przyjmować odpowiednie rozporządzenia w przypadku zagrożeń dla stad flądry, turbota, gładzicy oraz skarpa.
Nieformalne porozumienie musi zostać teraz potwierdzone przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie w Radzie UE. Komisja rybołówstwa PE ma się zając tą sprawa w kwietniu, a cały europarlament w maju.
W październiku ubiegłego roku unijni ministrowie odpowiedzialni za rybołówstwo zmniejszyli limit połowowy na 2016 r. we wschodnim stadzie dorsza o 20 proc. Pogorszenie się jakości ryb we wschodnim stadzie dorszy, głównie spadek liczby dużych osobników i dorosłych ryb, to poważny problem dla polskich rybaków. Naukowcy nie mają wystarczających danych, by stwierdzić, dlaczego ryby nie chcą rosnąć, wskazali jednak, że konieczne jest cięcie kwot, by dać szanse stadu na odbudowę.

stk/ jhp/ ro/

Źródło:  PAP

OSTATNI REJS HENRYKA

OSTATNI REJS HENRYKA

Bardzo trudno jest pisać o kimś, kto odszedł na „ostatnią wachtę”, tym trudniej, jeśli się z tym odchodzącym było związanym pond 30 lat. Kiedyś, jeszcze w latach 80-ych, kiedy staliśmy na Morzu Beringa przy burcie jednej z naszych baz, zapukał do mojej kabiny facet, który przedstawił się, jako dziennikarz Henryk Spigarski. Wyglądał sympatycznie, więc nie wyrzuciłem go za drzwi a zaprosiłem do środka. Okazał się bardzo miłym, sympatycznym rozmówcą i rozgadaliśmy się solidnie. Przy bazie nie miałem szczególnych obowiązków, więc nasza rozmowa nie miała granic czasowych. Oczywiście rozmawialiśmy o morzu i rybołówstwie. Pytania pana Henryka były wyjątkowo trafne i merytoryczne. Po raz pierwszy spotkałem się z dziennikarzem, z którym można było o moim zawodzie porozmawiać i który nie zadawał głupich pytań. Tak poznałem człowieka, z którym związałem się na długie lata. Oczywiście pan Henryk napisał o mnie i mojej pracy obszerny artykuł. Później wciąż mnie upominał o moją literacką twórczość, adjustował ją, poprawiał i przekazywał różnym redakcjom, które moje opowiadania drukowały.
Pan Henryk SPIGARSKI był wybitną postacią, której nasza marynistyczna literatura i morski księgozbiór zawdzięcza bardzo wiele. Z czasem poznałem jego syna Cezarego, z którym się zaprzyjaźniłem i do dziś kontynuujemy współpracę literacką i fotograficzną. Pan Henryk do końca wspomagał moją twórczość adjustując moje ostatnio opracowane książki.
Z wielką radością i przyjemnością, będąc członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, przyjąłem wiadomość, że Rada Stowarzyszenia w czerwcu 2014 roku, postanowiła nadać panu Henrykowi Spigarskiemu tytuł Honorowego Kapitana Żeglugi Wielkiej – naprawdę bardzo na to zasłużył. Obserwowałem jego radość z tego wyróżnienia. Zdawał sobie sprawę z tego, że to jest wielkie uznanie jego działalności na rzecz Polski Morskiej, co było jego pasją przez całe życie.
Nie piszę tutaj biograficznych informacji, które można znaleźć na zaprzyjaźnionej ze stroną POSEJDON, stronie FUNDACJI PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ ( http://oficynamorska.pl/2016/na-wieczna-wachte-odszedl-henryk-spigarski/ ), której był założycielem, którą teraz obiecał kontynuować jego syn Cezary.
Dokonania pana Henryka są tak obszerne, że nie sposób je tutaj wszystkie wymieniać. Ostatnio specjalizował się w biografiach ludzi morza, wybrzeżowych gigantów, którzy jak on pokochali morze. Zostawił wiele rzeczy niedokończonych i to, że może nie zdążyć, ostatnio mu najbardziej doskwierało.
Na pożegnaniu, 10 marca 2016 roku, przy kolumbarium na Srebrzysku, obok licznej rodziny, zebrało się bardzo wielu jego przyjaciół ze świata kultury i gospodarki morskiej, która była jego pasją. Uroczyście żegnali go również kapitanowie. Był sztandar, dzwon i laudacja wygłoszona przez przewodniczącego Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, kapitana ż.w. Andrzeja Królikowskiego – pożegnaliśmy Henryka Spigarskiego godnie – jak prawdziwego Kapitana.
Będzie pana Henryka brakowało. Już nie mogę zadzwonić i zapytać:, „Co myślisz o tym, co napisałem…?

> Zajrzyj do FOTOTEKI – reportaż z pożegnania.

LOBO

GDYNIA ŻEGLARSKĄ STOLICĄ ŚWIATA

GDYNIA ŻEGLARSKĄ STOLICĄ ŚWIATA
Blisko 500 zawodników z 76 państw, 125 trenerów, 8 konkurencji i 8 dni rywalizacji. Tak będą wyglądały Mistrzostwa Świata Juniorów ISAF, które w lipcu w 2019 roku odbędą się w Gdyni. Miasto z morza i marzeń otrzymało prawa do organizacji największego młodzieżowego wydarzenia roku 2019. To wielki sukces Gdyni – żeglarskiej stolicy Polski, która już od 16 lat organizuje największe młodzieżowe regaty w kraju.
Gdynia żeglarską stolicą świata
Mistrzostwa Świata Juniorów (2019 Youth Sailing World Championships) będą największymi młodzieżowymi regatami świata w 2019 roku. Na Zatoce Gdańskiej wyznaczone zostaną 3 trasy, na których odbywać będzie się walka w 8 klasach. Jestem dumny, że udało się nam pozyskać imprezę światowego formatu. Natura obdarzyła nas świetnymi warunkami, dlatego zawsze staramy się je wykorzystać. Jestem przekonany, że staniemy na wysokości zadania i zorganizujemy wzorowe regaty – mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Juniorzy w Gdyni powalczą o medale w najbardziej prestiżowych klasach, takich jak 420 kobiet, 420 mężczyzn, 29er kobiet, 29er mężczyzn, Laser Radial kobiet, Laser Radial mężczyzn, RS:X mężczyzn, RS:X kobiet, katamaran Nacra 15 (klasa przygotowawcza do klasy olimpijskiej Nacra 17). Każda klasa rozegra 11 wyścigów. Jeden kraj będzie mógł wystawić jednego zawodnika (załogę) w danej konkurencji.
Bogate doświadczenia miasta z morza i marzeń
Doświadczenie, infrastruktura i dynamiczny rozwój projektów żeglarskich zadecydowały o przyznaniu Gdyni praw do organizacji Mistrzostw Świata Juniorów. Proces aplikacji trwał kilkanaście miesięcy, a jego zwieńczeniem była prezentacja miasta, która odbyła się 8 lutego w Southampton. Do ostatniego etapu negocjacji wybrano Szanghaj (Chiny), Lelystad (Holandia) i Gdynię (Polska). Międzynarodowa Federacja Żeglarska ISAF wybrała miasto z morza i marzeń. Z tak bogatym doświadczeniem Gdynia jest doskonale przygotowana do organizacji najważniejszych juniorskich wydarzeń żeglarskich. Świetna baza w połączeniu z lokalizacją i warunkami pogodowymi pozwolą stworzyć fantastyczne mistrzostwa świata. Cieszę się na współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i miastem Gdynia – mówi Alistar Dickson, dyrektor World Sailing Events.
Gdynia na pozytywny wizerunek sportowego żeglarstwa pracuje od dawna organizując od 16 lat największe w Polsce regaty Volvo Gdynia Sailing Days, w których co roku udział bierze blisko 1000 żeglarzy. W Gdyni regularnie odbywają się również duże wydarzenia żeglarskie, takie jak Operacje Żagiel, Zlot Żaglowców Tall Ships Races czy The Culture 2011 Tall Ships Regatta. Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą się u nas po raz drugi – miasto gościło najlepsze nadzieje żeglarstwa w 2004 roku. Pamiętam jak tytuł mistrzyni świata w klasie Mistral zdobyła w Gdyni Zofia Klepacka – późniejsza medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie. Jestem pewien, że w Gdyni odkryjemy wiele talentów żeglarstwa – mówi Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.
Żeglarskie profity
Gdynia posiada doskonałą infrastrukturę do organizacji międzynarodowych regat, jednak nowe wyzwanie organizacyjne przyniesie dodatkowe szanse na rozwój aktualnej bazy żeglarskiej. Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do promocji miasta na arenie międzynarodowej i wzrostu popularności dyscypliny. Na imprezie skorzystają również mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy i turyści.
Największy morski amfiteatr
Żeglarze podczas regat w Gdyni są w zasięgu wzroku, a trasy regatowe podziwiać można z najpiękniejszych punktów miasta – Bulwaru Nadmorskiego, Kamiennej Góry, Skweru Kościuszki i plaży Śródmieście. Dzięki temu szeroko pojęte żeglarstwo cieszy się tu ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów, mediów czy inwestorów.
Gdynia.pl

SEJMIK POMORSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

SEJMIK PoZŻ
W minioną niedzielę (6 marca) w nowej siedzibie PoZŻ odbył się Sejmik Sprawozdawczy Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Przybyło 49-u delegatów klubów zrzeszonych w związku i kilku zaproszonych gości, których uroczyście powitał Prezes Bogusław WITKOWSKI. Sprawozdanie z minionej działalności przedstawił Prezes PoZŻ a następnie szefowie poszczególnych komisji; Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Finansów. Delegaci przegłosowali absolutorium dla ustępującego Zarządu jak i zatwierdzili sprawozdania poszczególnych komisji.
W drugiej części zebrania przeprowadzono wyboru do nowych władz. Na czele, których stanął ponownie, wybrany jednomyślnie, Bogusław WITKOWSKI. Delegaci zatwierdzili także Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Godności Członka Honorowego i Członka Wspierającego PoZŻ.
Podsumowując dotychczasową działalność postanowiono też wyróżnić zasłużonych żeglarzy i działaczy. Do tych wyróżnionych należą: Piotr Bigaj, Jacek Forembski, Edward Kinas i Jarosław Marszałł, Zygfryd Perlicki, Czesław Perlicki, Krzysztof Paul, Marian Kula i Artur Haberka. Na sejmiku została też podjęta uchwała popierająca ideę budowy w Gdyni narodowego Pomnika Polski Morskiej.
Mam nadzieję, że następne lata działalności Pomorskiego Związku Żeglarskiego będą równie owocne jak ostatnie lata. Tym bardziej, że młodzieży żeglarskiej nam przybywa. Coraz więcej jest jachtów i z pomocą Unii Europejskiej pięknieją mariny polskiego wybrzeża.
LOBO

REJS ROKU 2015

150705 LdM 8309 - 034

REJS ROKU 2015 – Gdańsk, Dwór Artusa , piątek, 4 marzec 2016

Po raz 46 przyznano najwyższe polskie trofea żeglarskie, Nagrody Honorowe „Rejs Roku 2015” i „Srebrny Sekstant”, Nagrody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Oto oficjalny komunikat jury:  KOMUNIKAT JURY NAJWYŻSZYCH POLSKICH TROFEÓW ŻEGLARSKICH NAGRÓD HONOROWYCH „REJS ROKU 2015” i „SREBRNY SEKSTANT”, Nagroda Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
Już po raz 46, w salonie komendanta fregaty „Dar Pomorza” odbyło się tradycyjne, grudniowe posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant”. W obradach Jury 46-tej edycji nagród uczestniczyli: kontradmirał Czesław Dyrcz przewodniczący Jury, Maciej Leśny wiceprezes PZŻ ds. morskich, przew. Kom. Żeglarstwa Morskiego, Zbigniew Stosio sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ Andrzej Radomski przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska. Laureaci nagród Rejs Roku z lat ubiegłych: Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Cezary Bartosiewicz, Grotmaszt Bractwa Kaphornowców Jerzy Jaszczuk, Hubert Latoś, Andrzej Rościszewski, Ryszard Stasiak, przedstawiciel żeglarzy polonijnych;  publicyści morscy, pomysłodawcy nagrody „Rejs Roku – Srebrny Sekstant”: Tadeusz Jabłoński, Zenon Gralak, Aleksander Gosk
—————————————————————————————————————-
Jury po analizie przedsięwzięć żeglarskich sezonu 2015, poddało ostatecznie ocenie 9 wypraw, o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, celów jak i stopnia żeglarskiej trudności. Ponownie dominowały wyprawy na wody wysokich szerokości zarówno na północnej jak i południowej półkuli.
„Srebrnym Sekstantem” i Nagrodą Honorową „Rejs Roku 2015”, Jury zdecydowało uhonorować kpt. Piotra Kuźniara, który w ramach szerokiego projektu ekspedycji na s/y „Selma Expeditions” poprowadził wyprawy po wodach stref polarnych: południowej i północnej. W ramach ekspedycji Selma Antarktyda – Wytrwałość śladami Ernesta Schackletona dowodził na ekstremalnych etapach z Hobart na antarktyczne Morze Rossa z dotarciem do rekordowej szerokości 78 st. 43’926 S – odnotowane jako Światowy Rekord Guinnessa w kategorii „Nawigacja – najdalej na południe” i powrót przez Ocean Południowy – przylądek Horn do argentyńskiego Mar del Plata (15.01.-04.04.2015). We wrześniu i październiku tego samego roku poprowadził s/y „Selma Expeditions” w ramach projektu „Przejście Północno-Zachodnie śladem Amundsena i północnych wypraw polarnych” na trasie Grenlandia – Dutch Harbor na Aleutach. Wyprawy, których animatorem, organizatorem i na szczególnie trudnych etapach kapitanem jest Piotr Kuźniar to w pełni profesjonalnie przygotowane przedsięwzięcia o ambitnym żeglarsko programie z nawiązaniem do najwspanialszych morskich tradycji i bogatym edukacyjnym przesłaniu. Pokonanie bariery lodowej, żegluga po niedostępnym Morzu Rossa, zatknięcie bandery na najbardziej wysuniętej na południe pozycji w historii światowej żeglugi antarktycznej, opłynięcie Hornu to istotne punkty tej wyprawy. Na północy „Selma Expeditions” jako jedyny w 2015 roku i piąty w historii polski jacht pokonał z kolei Northwest Passage. W sumie podczas wyróżnionych wypraw kapitan Piotr Kuźniar na s/y „Selma Expeditions” przepłynął:
– na wodach Antarktyki z rekordem żeglugi „najdalej na południe” na Morzu Rossa (15.01.-4.04.2015 – 9 172 Mm) oraz
– na wodach Arktyki z pokonaniem Przejścia Północno Zachodniego (04.08.-18.09.2015 – 3 686 Mm).

Drugą Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2015” Jury postanowiło przyznać dwóm równorzędnie ocenionym wyprawom: * kpt. Mariusz Koper, który poprowadził s/y „Katharsis II” na regaty Sydney – Hobart i dalej „po kraniec świata”, którym uznano Zatokę Wielorybią na antarktycznym Morzu Rossa, z zakończeniem wyprawy w nowozelandzkim Auckland,
* kpt. Maciej Sodkiewicz, który w ramach swych konsekwentnie realizowanych arktycznych projektów poprowadził s/y „Barlovento II” na rekordową północną szerokość 82 st. 37’018 N (w żegludze bez wmarzania w lód).

Trzecią Nagrodę Honorową „Rejs Roku 2015” przyznano również dwóm równorzędnie ocenionym wyprawom: * kpt. Artur Krystosik w ramach projektu nawiązującego do wyprawy Ernesta Shackletona, poprowadził s/y „Isfuglen” (pol. „Zimorodek”) z Ushuaia – po opłynięciu Hornu na Wyspę Słoniową oraz Georgię Południową, * kpt. Jacek Guzowski na s/y „Eternity” odbył w ciągu 440 dni samotną oceaniczną wyprawę ze Świnoujścia przez atlantyckie wyspy, Nowy Jork, Karaiby z powrotem przez porty Europy do Świnoujścia.
Jury postanowiło także wyróżnić dwa kolejne żeglarskie rejsy: * „Alaska – Patagonia – „8800 mil non stop” to pacyficzny etap wypraw s/y „Selma Expeditions” prowadzony przez kpt. Tomasza Łopatę. Był to najdłuższy, ponad dwumiesięczny rejs non stop polskiego jachtu w sezonie 2015 r. * „Narvik 2015” to edukacyjna, nawiązująca do historii polskiego żeglarstwa wyprawa jachtu s/y „Stary”, którą poprowadził kpt. Maciej Krzeptowski, z załogami złożonymi z uczniów szczecińskich szkół, daleko poza koło polarne aż do arktycznego Svalbardu. Trzecim wyróżnieniem Jury uhonorowało organizację Sail Training Association Poland (STAP) za wieloletnią działalność na rzecz morskiego wychowania oraz za konsekwentne od 5. lat organizowanie grudniowych rejsów dla młodzieży z dysfunkcją.
Przyznano także nagrody specjalne: Nagrodą specjalną Polskiego Związku Żeglarskiego wyróżniono organizatorów zlotu Wagner Sailing Rally 2015 na Beef Island – integrujących środowisko żeglarzy polonijnych wokół osiągnięć Władysława Wagnera – pierwszego polskiego żeglarza, który opłynął świat pod żaglami pod polską banderą (1932 – 1939). Nagrodą specjalną Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynową Różą Wiatrów” uhonorowano kpt. Jerzego Wąsowicza – żeglarza wielkich zasług dla polskiej bandery, popularyzacji żeglarstwa, tradycji, organizatora pionierskich zlotów oldtimerów, żeglarskiego ambasadora Gdańska. Tradycyjną nagrodą za dobrą robotę żeglarską Grotmaszt Bractwa Kaphornowców uhonorował kpt. Macieja Sodkiewicza – kaphornera, organizatora wypraw polarnych, poszukiwacza ambitnych żeglarskich wyzwań.

W e r d y k t J u r y:

„Srebrny Sekstant” i I Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2015”
Piotr Kuźniar za załogowe wyprawy polarne na s/y „Selma Expeditions” – na wody Antarktyki z rekordem południowej żeglugi na Morzu Rossa (15.01.-04.04.2015; 9 172 Mm) oraz Arktyki z pokonaniem Przejścia Północno-Zachodniego (04.08.-18.09.2015; 3 686 Mm)

II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2015”
* Mariusz Koper za załogowy rejs na s/y „Katharsis II” – udział w regatach Sydney Hobart, na antarktyczne Morze Rossa do nowozelandzkiego Auckland; termin 26.12.2014–14.03.2015, dystans 7 945 Mm. * Maciej Sodkiewicz za rejs na s/y „Barlovento II” – realizacja dwuletniego arktycznego projektu oraz rekord północnej żeglugi jachtów sportowych bez wmarzania w lód; termin 14.06.2014-08.10.2015, dystans ok. 8 852 Mm.

III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2015”
* Artur Krystosik za załogowy rejs na s/y „Isfuglen” (pol. „Zimorodek”) śladami Ernesta Shackletona na Horn, Wyspę Słoniową, Georgię Południową; termin 09.02.-16.03.2015, dystans 2 800 Mm.
* Jacek Guzowski za okrężny samotny rejs atlantycki na s/y „Eternity”; termin 09.08.2014-22.10.2015, dystans 14 877 Mm

Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2015”
* Tomasz Łopata za pacyficzny, załogowy rejs non stop na s/y „Selma Expeditions”; termin 22.09.-23.11.2015, dystans 8 769 Mm. * Maciej Krzeptowski za edukacyjną wyprawę „Narvik 2015” na s/y „Stary” z uczniowską załogą; termin 30.05.-09.08.2015, dystans 4 281 Mm * Sail Training Association Poland za 22 lata działalności na rzecz wychowania morskiego oraz współpracę z międzynarodową społecznością żeglarską.

Nagroda Polskiego Związku Żeglarskiego
Organizatorzy Wagner Sailing Rally 2015 – zlotu polonijnych żeglarzy, z aktywnym udziałem Mabel Wagner – żony Władysława, na Beef Island upamiętniającego osiągnięcia i sylwetkę Władysława Wagnera – pierwszego polskiego żeglarza, który opłynął świat pod żaglami i polską banderą (1932 – 1939).

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów”
Jerzy Wąsowicz za wybitne dokonania żeglarskie, działania na rzecz popularyzacji żeglarstwa i wychowania morskiego oraz kultywowanie gdańskich tradycji morskich

Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców
Maciej Sodkiewicz za wykazanie podczas kolejnych wypraw polarnych pasji, uporu w dążeniu do realizacji celu, hartu ducha i przestrzeganie zasad dobrej roboty żeglarskiej.

Nagroda Magazynu Sportów Wodnych „ŻAGLE”
Kolegium redakcyjne, tradycyjnie wyróżniające rejsy morskie na małych jachtach, tym razem przyznało nagrodę Jackowi Guzowskiemu za samotny rejs wokół Północnego Atlantyku. To przykład dobrej żeglarskiej roboty, realizacji wspaniałych marzeń i doskonały wzór do naśladowania dla wielu ambitnych żeglarzy.

SZKIC HISTORYCZNY
Przesłanie twórców „Rejsu Roku”: „Ustanawiając nagrodę „Rejs Roku”, pragniemy nadać szerszy rozgłos śmiałym polskim wyprawom jachtowym, pragniemy usatysfakcjonować najlepsze kluby żeglarskie, najśmielszych w danym sezonie kapitanów i ich załogi, pragniemy jachtom, których nazwy już dziś weszły do kronik polskiego żeglarstwa morskiego, dodać nowego splendoru, pragniemy wreszcie stworzyć nowy bodziec do następnych śmiałych wypraw, aby pokazywać światu biało-czerwoną banderę.” „Głos Wybrzeża” 24-27.12.1970 „REJS ROKU – SREBRNY SEKSTANT” Historia „Rejsu Roku” to w praktyce historia całego polskiego żeglarstwa morskiego od roku 1970. Listy laureatów, to kompletne listy najwybitniejszych polskich żeglarzy, którzy kiedykolwiek pojawili się na morzach. 46 lat „Rejsu Roku” to w statystycznym skrócie, uwzględniającym tylko laureatów głównych nagród – „Srebrnego Sekstantu” 43 jachtów, 44 kapitanów, w tym siedmiu uhonorowanych dwukrotnie, 17 wypraw dookoła świata, 14 rejsów polarnych, 11 startów w oceanicznych regatach, 3 kobiety, 4 żeglarzy polonijnych na najwyższym podium, 1 katamaran („Warta Polpharma”) i 1 jacht trójmasztowy („Zawisza Czarny”) a także 1 cudzoziemiec (związany z polskim żeglarstwem Czech – Richard Konkolski). Inspiracja Wszystko zaczęło się od Leonida Teligi, który w 1969 roku zakończył w Casablance swój, wymarzony od chłopięcych lat, wielki rejs dookoła świata. Jako pierwszy Polak i, jak lubiła podkreślać ówczesna prasa, „pierwszy Słowianin”. Grupa dziennikarzy ówczesnego „Głosu Wybrzeża”, entuzjastów żeglarstwa, zorganizowała Telidze cykl spotkań na Pomorzu. Wielkie ich powodzenie podsunęło red. Tadeuszowi Jabłońskiemu myśl specjalnego honorowania kolejnych rejsów polskiej bandery sportowej. Wraz z redaktorami Zenonem Gralakiem i Kazimierzem Kołodziejem opracowali pierwszy regulamin dorocznych nagród za najwybitniejsze osiągnięcia naszych żeglarzy morskich – tak narodził się „Rejs Roku”. Minister żeglugi Jerzy Szopa poparł redakcyjną inicjatywę i ufundował główną nagrodę – odtąd pierwszym, wręczany jest „Srebrny Sekstant”. Pionierzy Pierwszym laureatem został kpt. Andrzej Rościszewski, który na jachcie „Śmiały” opłynął, w pionierskim rejsie z zachodu na wschód, Islandię. Warszawski adwokat jest reprezentantem licznej rodziny polskich żeglarzy zafascynowanych północnymi akwenami. Uhonorowano także Aleksandra Kaszowskiego z Bydgoszczy za pierwsze polskie przepłynięcie Pentland Firth na s/y „Euros” i Teresę Remiszewską z Gdyni za pierwszy samotny rejs kobiecy po Bałtyku na s/y „Zenit”. Poza północny krąg polarny popłynęli także laureaci „Rejsu Roku” w kolejnych dwóch latach. Spitsbergen i Jan Mayen Dariusza Boguckiego oraz harcerska wyprawa „Alfa” pod Bogdanem Olszewskim do Murmańska. Kaphornowcy
Rok 1973 to wielkie rejsy oceaniczne polskich jachtów i potrójny atak naszych żeglarzy na osławiony Przylądek Horn. Pierwszym był Krzysztof Baranowski na „Polonezie”. Żeglarz w tymże roku zakończył swą wielką wyprawę dookoła świata, zapoczątkowaną rok wcześniej udziałem w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy. Kolejno trawers Hornu pokonały bydgoski „Euros” i warszawski „Konstanty Maciejewicz”. Ten ostatni, jako pierwszy pod polską banderą, ze wschodu na zachód – przeciw wiatrom i prądom. Jury „Rejsu Roku” nie miało wątpliwości, komu przyznać najwyższe trofea. „Srebrny Sekstant” przypadł Krzysztofowi Baranowskiemu, drugie miejsce podzielili kapitanowie „Eurosa” na kolejnych etapach rejsu – Aleksander Kaszowski i Henryk Jaskuła.
Trzecim laureatem została załoga „Konstantego Maciejewicza”. Ani słowa o kapitanie. Tajemnica tkwi w uroku tamtych czasów. Kapitan Tomasz Zydler, który poprowadził atak na Horn i w drodze powrotnej doprowadził jacht do Kanału Kilońskiego, nie zamierzał wracać do peerelowskiego raju. „Wybrał wolność” jak to się wtedy mówiło. Natychmiast trafił na cenzuralny indeks, jego nazwisko na lata wypadło z żeglarskich zestawień. Dziś lista tych, którzy oglądali od południa groźną skałę, z pokładów kilkudziesięciu już jednostek żaglowych, liczy ponad 600 nazwisk.

Pierwsi na wielkim kręgu.

Pierwszym Polakiem był Leonid Teliga i jego „Opty”, w 1973 roku wielka pętlę zamknął Krzysztof Baranowski na „Polonezie”. W gronie znakomitych żeglarzy, wyjątkową pozycję zajmuje wyczyn Krystyny Chojnowskiej – Liskiewicz, która jako pierwsza kobieta na świecie, opłynęła samotnie na jachcie „Mazurek” glob ziemski, kończąc swą wyprawę w 1978 roku na Motławie. W dwa lata później Henryk Jaskuła na „Darze Przemyśla”, jako pierwszy Polak i jeden z pierwszych żeglarzy w historii światowego jachtingu, opłynął glob ziemski bez zawijania do portów na trasie Gdynia – Gdynia. Pierwszym rodakiem który opłynął dookoła świat bez zawijania do portów najtrudniejszą trasą ze wschodu na zachód był kpt. Tomasz Lewandowski – „Srebrny Sekstant 2008” za rejs na jachcie „Luka”. Ostatnio do grona polskich wokółziemskich żeglarzy dołączył Tomasz Cichocki, laureat „Rejsu Roku 2012”

Na regatowych trasach.

Polskie żeglarstwo obecne było na największych ówcześnie światowych imprezach. Zygfryd Perlicki na „Copernicusie” i Zdzisław Pieńkawa na „Otago” reprezentowali polską banderę podczas pierwszych w historii światowego jachtingu załogowych wokółziemskich regatach szlakiem windjammerów – XIX wiecznych, największych, najszybszych i ostatnich żaglowców handlowych w historii. Obaj kapitanowie otrzymali „Srebrne Sekstanty”. „Srebrny Sekstant 1976” przypadł Kubie Jaworskiemu za znakomity wynik w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy. Powtórzył on sukces w kolejnym starcie w regatach przez Atlantyk. Odnotowano wyczyny regatowe, m.in. Romana Paszke, którego załoga startująca na „Mk Cafe” w Admiral’s Cup 97 walnie przyczyniła się do zdobycia tego prestiżowego, zespołowego trofeum, później start w milenijnych The Race 2000 na „Warcie Polpharmie”, walka Jarka Kaczorowskiego ścigającego się z najlepszymi na trasie Mini Transat, czy ostatni, spektakularny sukces Zbigniewa Gutkowskiego w regatach Velux 5 Oceans.

Wokół biegunów

Pierwszym polskim żeglarzem, który próbował w 1975 roku sforsować Przejście Północno-Zachodnie był Dariusz Bogucki na specjalnie zaprojektowanym jachcie „Gedania”. Jednak polityka przeszkodziła wówczas w realizacji śmiałego zamiaru. Kanadyjczycy nie zezwolili na żeglugę jachtu z komunistycznego kraju wokół swoich północnych brzegów. Bogucki próbując mimo tego szczęścia na północy, został uprzejmie acz stanowczo zawrócony z trasy. Wyprawa w założeniu wokół obu Ameryk, zamieniła się w rejs poza oba kręgi polarne, docierając ówcześnie najdalej na północ i południe. Plan Dariusza Boguckiego udało się zrealizować dopiero w 2011 roku bydgoskim żeglarzom prowadzonym przez Bronisława Radlińskiego na jachcie „Solanus”.
A pionierskie pokonanie tej ekstremalnie trudnej trasy, przez francusko-polską wyprawę jachtu „Vagabond” w 1988 roku, uhonorowano trzema „Sekstantami”, przyznanymi kolejnym kapitanom wyprawy – Januszowi Kurbielowi, Wojciechowi Jacobsonowi i Ludomirowi Mączce. Główną nagrodę zdublowano za pokonanie Przejścia Północno-Zachodniego. także w roku 2006, kiedy to uhonorowano nią kapitanów jachtów „Stary” i polonijnego „Nektona”. Do polarnych pionierskich wyczynów lata 2013/2014 dopisały kolejne sukcesy – pierwsze polskie pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego oraz w kolejnym sezonie Północno-Zachodniego równoznaczne z zamknięciem okołobiegunowej pętli przez kpt. Ryszarda Wojnowskiego na jachcie „Lady Dana 44”. Dwa wybitne rejsy s/y „Selma Expeditions”, zrealizowane w jednym roku przez kpt. Piotra Kuźniara na wodach Antarktyki i Arktyki, to z kolei wizytówka ostatniego sezonu To tylko skrót – szkic sygnalizujący obszerność dorobku zapisanego w historii polskiego żeglarstwa morskiego akcentowanego w tradycyjnym terminie nagrodami „Rejsu Roku”.
Zdobywcy głównych nagród honorowych „Rejs Roku- Srebrny Sekstant” w latach 1970 – 2015: * 1970 kpt. Andrzej Rościszewski – opłynięcie Islandii na s/y Śmiały”,. * 1971 kpt. Dariusz Bogucki – rejs na Spitsbergen i Jan Mayen na s/y „Mestwin”, * 1972 kpt. Bogdan Olszewski – rejs do Murmańska na s/y „Alf”, * 1973 kpt. Krzysztof Baranowski – pierwsze polskie samotne opłynięcie globu ziemskiego wokół przylądka Horn na s/y „Polonez” , * 1974 kpt. Zygfryd Perlicki, s/y „Copernicus” ,* i kpt. Zdzisław Pieńkawa, s/y „Otago” – za udział w pierwszych, w historii światowego żeglarstwa, załogowych wokółziemskich regatach szlakiem windjammerów, * 1975 kpt. Richard Konkolski – samotny rejs dookoła świata na s/y „Nike”, * 1976 kpt. Kazimierz Jaworski – zdobycie II miejsca w klasie Jester w Transatlantyckich Regatach Samotnych Żeglarzy na trasie Plymouth – Newport na s/y „Spaniel” ,* 1977 kpt. Kazimierz Jaworski – zdobycie II miejsca na s/y „Spanielek” w Transatlantyckich Regatach Samotnych Żeglarzy na mini jachtach, * 1978 kpt. Krystyna Chojnowska – Liskiewicz – pierwszy na świecie samotny rejs kobiety dookoła świata na s/y „Mazurek”, * 1979 kpt. Jerzy Rakowicz – zwycięstwo w regatach samotnych żeglarzy na trasie Falmouth – Azory – Falmouth na s/y „Spaniel”, * 1980 kpt. Henryk Jaskuła – samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portów z Gdyni do Gdyni wokół przylądka Horn na s/y „Dar Przemyśla”, * 1981 kpt. Wojciech Wierzbicki – pierwsze polskie opłynięcie archipelagu Svalbard na s/y „Gedania”, * 1982 kpt. Ryszard Wabik – rejs do Ameryki Południowej z opłynięciem przylądka Horn na s/y „Wojewoda Koszaliński”, * 1983 kpt. Michał Szafran – rejs dookoła świata na s/y „Nasz Dom”, * 1984 kpt. Andrzej Urbańczyk – samotny rejs dookoła świata na s/y „Nord IV”, * 1985 kpt. Wojciech Jacobson – rejs z Le Havre przez Kanał Panamski do Vancouver na s/y „Vagabond”
* 1986 kpt. Ryszard Wabik – wyprawa dookoła świata szlakiem Władysława Wagnera na s/y „Tropiciel”, * 1987 kpt. Bogdan Marciniak – rejs do Australii wokół przylądka Dobrej Nadziei na s/y „Asterias”, * 1988 kpt. Wojciech Jacobson, kpt. Janusz Kurbiel, kpt. Ludomir Mączka – pierwsze pokonanie arktycznego Przejścia Północno-Zachodniego z zachodu na wschód na s/y „Vagabond”
* 1989 kpt. Wojciech Ogrzewalski – transoceaniczne regaty na jachtach „Futuro” i „Barakuda”, * 1990 kpt. Jan Ludwig – rejs dookoła świata na s/y „Zawisza Czarny”, * 1991 kpt. Janusz Kurbiel – dwukrotne opłynięcie Spitsbergenu na s/y „Vagabond 3”, * 1992 kpt. Wojciech Skórski – transatlantycki rejs na s/y „Agnessa”, * 1993 kpt. Jan Pinkiewicz – arktyczny rejs na s/y „Dar Świecia”
* 1994 kpt. Tadeusz Jakubowski – rejs dookoła świata na s/y „White Eagle”, * 1995 kpt. Jerzy Radomski – za wielką żeglarską włóczęgę w latach 1978 – 1995 na s/y „Czarny Diament” po wszystkich oceanach , * 1996 kpt. Mieczysław Siarkiewicz – opłynięcie Spitsbergenu na s/y „Barlowento”, * 1997 kpt. Roman Paszke – zdobycie Admiral’s Cup 97 na s/y „MK Cafe”
* 1998 kpt. Andrzej Armiński – za doskonałą postawę w regatach EXPO’98 Round the World Rally na s/y „Mantra 3”, * 1999 kpt. Lech Kosakowski – samotny rejs Dunajem, Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Atlantyk do Miami na s/y „Nona”, * 2000 kpt. Jerzy Wąsowicz – wielki rejs do obu Ameryk wokół przylądka Horn na s/y „Antica”, * 2001 kpt. Roman Paszke – za znakomitą postawę w wokółziemskich regatach jachtów wielokadłubowych The Race 2000 na s/y „Warta – Polpharma”, * 2002 kpt. Wacław Strusiński – harcerska wyprawa na arktyczne wody Spitsbergenu na s/y „Alefant”, * 2003 kpt. Jacek Wacławski – rejs na s/y „Stary” wokół przylądka Horn z dotarciem do antarktycznej stacji polarnej PAN na Wyspie Króla Jerzego, * 2004 kpt. Przemysław Mączkowski – arktyczna wyprawa wokół Spitsbergenu, następnie dotarcie do wysp Archipelagu Franciszka Józefa na s/y „Politechnika”, * 2005 kpt. Barbara Królikowska – wielki rodzinny rejs dookoła świata na s/y „Karolka”, * 2006 kpt. Jacek Wacławski oraz Dominik Bac, Sławomir Skalmierski, Tomasz Szewczyk – za pokonanie na jachcie „Stary” Przejścia Północno-Zachodniego.
* kpt. Tadeusz Natanek – za pokonanie na jachcie „Nekton” Przejścia Północno- Zachodniego, * 2007 kpt. Jarosław Kaczorowski – za udany start na jachcie „Allianz.pl” w oceanicznych regatach samotnych żeglarzy Transat 6.50, * 2008 kpt. Tomasz Lewandowski – za rejs na jachcie „Luka” dookoła świata bez zawijania do portów najtrudniejszą trasą ze wschodu na zachód
* 2009 kpt. Joanna Pajkowska – za rejs na jachcie „Mantra Asia” – najszybszy i drugi kobiecy samotny rejs dookoła świata pod polską banderą., * 2010 kpt. Jerzy Radomski – za wielką, trwającą 32 lata wyprawę życia po wszystkich oceanach, na jachcie „Czarny Diament”, * 2011 kpt. Zbigniew Gutkowski – za znakomity start i zajęcie II miejsca w etapowych regatach wokółziemskich samotnych żeglarzy Velux 5 Oceans na jachcie „Operon Racing”, * 2012 kpt. Tomasz Cichocki – za samotny rejs dookoła świata na s/y „Polska Miedź”, * 2013 kpt. Ryszard Wojnowski – za pierwsze pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego pod polską banderą na jachcie „Lady Dana 44”, * 2014 kpt. Ryszard Wojnowski – za pokonanie Przejścia Północno-Zachodniego na jachcie „Lady Dana 44”, zamykające okołobiegunową pętlę, * 2015 kpt. Piotr Kuźniar – za rekordową południową żeglugę po antarktycznym Morzu Rossa oraz pokonanie Przejścia Północno-Zachodniego na jachcie „Selma Expeditions”,

OPRACOWAŁ: Aleksander Gosk – koordynator projektu Rejs Roku – Srebrny Sekstant”