POŻEGNANIE

POŻEGNANIE

Na „Ostatnią Wachtę” odszedł nasz brat z morskiej rodziny, Honorowy Kapitan Żeglugi Wielkiej, arcybiskup Tadeusz GOCŁOWSKI. Trudno tu wymieniać wszystkie jego zasługi dla Ludzi Morza, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej i Rady Konsultacyjnej Stowarzyszeń Morskich. O wszystkich jego dokonaniach pamiętamy i dziękujemy za czas, jaki nam – Ludziom Morza – poświecił.
Był Kapitanem wytyczającym właściwy kurs naszym duszom i sercom. Służył dobrą radą, wspierał swoją mądrością, wrażliwością i światłością umysłu. Nigdy nie dzielił ludzi. Dla niego każdy, wierzący, innowierca, ateista czy agnostyk był człowiekiem godnym szacunku i rozmowy, każdemu poświęcał jednakowy czas i przyjazną uwagę.
Spotkania z arcybiskupem Tadeuszem GOCŁOWSKIM zapamiętamy na zawsze, jako jedne z najważniejszych dla Ludzi Morza tu na lądzie: Msze Morskie, Kapitańskie Opłatki, wspólne kolędowanie, homilie i wiele innych wydarzeń. Był zawsze tam gdzie go potrzebowaliśmy. Dziękujemy za wszystko, co otrzymaliśmy od niego, w nadziei, że nadal będzie się opiekował nami trzymając „Ostatnią Wachtę”.

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej
i
Rada Konsultacyjna Stowarzyszeń Morskich