SEJMIK POMORSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

SEJMIK PoZŻ
W minioną niedzielę (6 marca) w nowej siedzibie PoZŻ odbył się Sejmik Sprawozdawczy Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Przybyło 49-u delegatów klubów zrzeszonych w związku i kilku zaproszonych gości, których uroczyście powitał Prezes Bogusław WITKOWSKI. Sprawozdanie z minionej działalności przedstawił Prezes PoZŻ a następnie szefowie poszczególnych komisji; Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Finansów. Delegaci przegłosowali absolutorium dla ustępującego Zarządu jak i zatwierdzili sprawozdania poszczególnych komisji.
W drugiej części zebrania przeprowadzono wyboru do nowych władz. Na czele, których stanął ponownie, wybrany jednomyślnie, Bogusław WITKOWSKI. Delegaci zatwierdzili także Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Godności Członka Honorowego i Członka Wspierającego PoZŻ.
Podsumowując dotychczasową działalność postanowiono też wyróżnić zasłużonych żeglarzy i działaczy. Do tych wyróżnionych należą: Piotr Bigaj, Jacek Forembski, Edward Kinas i Jarosław Marszałł, Zygfryd Perlicki, Czesław Perlicki, Krzysztof Paul, Marian Kula i Artur Haberka. Na sejmiku została też podjęta uchwała popierająca ideę budowy w Gdyni narodowego Pomnika Polski Morskiej.
Mam nadzieję, że następne lata działalności Pomorskiego Związku Żeglarskiego będą równie owocne jak ostatnie lata. Tym bardziej, że młodzieży żeglarskiej nam przybywa. Coraz więcej jest jachtów i z pomocą Unii Europejskiej pięknieją mariny polskiego wybrzeża.
LOBO

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz