ŻEGLUGA I MANEWROWANIE W LODACH

Kpt.ż.w. Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO – LODOWYM SZLAKIEM – Żegluga i manewrowanie statkiem w lodach

Niniejsza publikacja jest moją odpowiedzią na kierowane do mnie, przez rektorów, dyrektorów i studentów uczelni morskich prośby i pytania o źródła wiedzy o lodach, a szczególnie wiedzy o żegludze i manewrowaniu w morskich rejonach zalodzonych. Czytaj dalej

NAWIGATORZY – MANEWROWANIE STATKIEM MORSKIM

Skrypt jest materiałem konspektowym i bazą programową do wykładów Kapitana Tomasza Sobieszczańskiego. Skrypt jest przeznaczony dla Słuchaczy Uczelni Morskich i kursów kwalifikacyjnych na poziomie zarządzania dla nawigatorów ‒ oficerów wachtowych, starszych oficerów i kapitanów floty handlowej i rybołówstwa.

Czytaj dalej