A POD STOPAMI MORZE

A pod stopami morze

Cena:31,50 zł
A pod stopami morze Książka, w której kapitan Bogdan Kryspin zapragnął podzielić się z czytelnikami, zresztą nie tylko z kręgu ludzi morza, doświadczeniami ze swej długoletniej pracy na statkach głównie Polskich Linii Oceanicznych, ale też i u obcych armatorów i jak sam w odautorskim słowie zaznacza „Morze tkwiło we mnie od początku świadomego dzieciństwa”. Autor „A pod stopami morze” należy do pierwszej powojennej grupy absolwentów – nawigatorów, którzy w 1949 roku ukończyli Państwową Szkołę Morską w Szczecinie. Jest jednym z najstarszych obecnie kapitanów, urodził się bowiem w październiku 1926 roku, w Warszawie, gdzie był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Całe jednak swoje życie zawodowe związał z morzem.

  http://sklep.oficynamorska.pl/pl/c/Wspomnienia-i-historia/24

Z ZAUŁKA WSPOMNIEŃ

z_zaulka_wspominien-okladka

W dniu 29 kwiwtnia, popołudniu, w auli Akademii Marynarki Wojennej im. Prof. Zdzisława ŁASKIEGO, miało miejsce uroczyste wodowanie książki prof. Kapitana żeglugi wielkiej Aleksandra WALCZAKA p.t. „Z ZAUŁKA WSPOMNIEŃ”.
Ludzie Morza, których wielu wychował znają autora i wspominają go z sentymentem, był też i moim wykładowcom, którego miło wspominam. Dla porządku przypomnę tutaj jego niebanalne dokonania. Prof. Dr kpt. ż.w. Aleksander WALCZAK jest jednym z najwybitniejszych wychowawców kilku pokoleń polskich nawigatorów, kapitanów, ludzi związanych z morzem. Jemu, w dużej mierze, zawdzięczamy kształt dzisiejszy edukacji morskiej. Profesor Aleksander Walczak urodził się w Grajewie w roku 1930. Jego droga na morze prowadziła przez Szkołę Marynarki Wojennej (Wydział Nawigacyjny) i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. Doktoryzował się na Politechnice Szczecińskiej w roku 1971. Był inicjatorem połączenia szkół morskich i utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej. Był najpierw dziekanem, prorektorem i w końcu rektorem WSM w Szczecinie. Bierze czynny udział w tworzeniu międzynarodowego morskiego prawa, jako Przedstawiciel Polski w IMO i szef Polskiej Misji Morskiej przy ambasadzie w Londynie. Profesor, kapitan Aleksander Walczak bardzo wiele publikuje – 35 książek i skryptów i ponad 250 różnych artykułów w periodykach fachowych i prasie morskiej. Zajmował się sprawami edukacji morskiej kompleksowo: opracowywał programy nauczania tak dla uczelni jak mi dla kursantów na kursach kwalifikacyjnych dla oficerów rybołówstwa i floty transportowej. Jego oczkiem w głowie jest bezpieczeństwo żeglugi i nadal prowadzi w tym kierunku zajęcia. Jest przykładem wspaniałego popularyzatora morza, kultury morskiej i tradycji z nim związanych. Jestem dumny, że w swej edukacji morskiej miałem styczność z tak wybitnym człowiekiem morza, który w znaczący sposób wpłynął i na moje morskie Zycie.
Profesor, kapitan Aleksander WALCZAK za dokonania, swą działalność i pracę był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany, m.in.: Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. W 2013 otrzymał od Akademii Morskiej w Szczecinie nagrodę honorową „Wilka Morskiego” za całokształt działalności na rzecz gospodarki morskiej.
Uroczyste wodowanie książki było też znakomitym pretekstem do wspomnień wychowanków Kapitana Aleksandra Walczaka, który o powstaniu książki powiedział:

„Inspiratorką książki była moja córka Ola, Chciała poznać życie ojca. A to już 68 lat, kiedy włożyłem granatowy mundur. I do dzisiaj go noszę.”

Matką chrzestną książki została małżonka prof. Walczaka – prof. Maria Czerepaniak-Walczak.

Ryszard Leszczyński

Ryszard Leszczyński

ZaproszenieJak w słowie wstępnym pisze Ryszard Leszczyński „W prezentowej pracy opisane zostały losy frachtowców Polskiej Marynarki Handlowej, którym nie udało się powrócić ze swych morskich wypraw do kraju.
Książka stanowi zbiorcze, w postaci kroniki, ujęcie wszystkich wypadków w polskim rybołówstwie bałtyckim i dalekomorskim w latach 1945-2005. Stanowi zbiorcze opracowanie na podstawie ok. 25 tysięcy dokumentów Izb Morskich Gdyni i Szczecina i jest zwieńczeniem blisko dwudziestoletniej pasjonackiej pracy Autora.
Tragedie Rybackiego Morza. Tom II. Tak jak tom I, tak i drugi na pewno szybko znajdzie liczne grono czytelników i to nie tylko w środowisku ludzi morza, zajmujących się zawodowo rybołówstwem. W drugim tomie Autor, z wykształcenia mechanik okrętowy, pływający od wielu lat jako starszy mechanik na statkach handlowych, podjął się niebywałego trudu – opisania wypadków morskich jednostek rybackich pod biało-czerwoną banderą, zbudowanych w polskich stoczniach.
Tragedie Rybackiego Morza Tom I autorstwa Ryszarda Leszczyńskiego – ukazał się w wydaniu drugim, z lekko zmienioną szatą graficzną. Książka ta w swoim pierwszym wydaniu – przez Akademię Morską w Gdyni – została uznana przez gdańskie media Książką Zimy 2004 i uzyskała nominację do Nagrody Artusa. Tom opowiada o morskich tragediach na małych jednostkach rybackich – „ptaszkach”, „żółtkach” i burtowcach w bardzo przejmujący sposób.
Ostatnia praca Ryszarda LESZCZYŃSKIEGO dotyczy tragedii na morzu we flocie handlowej i włśnie tych ostatnich książek dotyczy najbliższa promocja na którą serdecznie zapraszam