Arkusze ocen

ŻEGLUGA I MANEWROWANIE W LODACH

Kpt.ż.w. Tomasz SOBIESZCZAŃSKI-LOBO – LODOWYM SZLAKIEM – Żegluga i manewrowanie statkiem w lodach

Niniejsza publikacja jest moją odpowiedzią na kierowane do mnie, przez rektorów, dyrektorów i studentów uczelni morskich prośby i pytania o źródła wiedzy o lodach, a szczególnie wiedzy o żegludze i manewrowaniu w morskich rejonach zalodzonych. Czytaj dalej

NAWIGATORZY – MANEWROWANIE STATKIEM MORSKIM

Skrypt jest materiałem konspektowym i bazą programową do wykładów Kapitana Tomasza Sobieszczańskiego. Skrypt jest przeznaczony dla Słuchaczy Uczelni Morskich i kursów kwalifikacyjnych na poziomie zarządzania dla nawigatorów ‒ oficerów wachtowych, starszych oficerów i kapitanów floty handlowej i rybołówstwa.

Czytaj dalej

MECHANICY – Prawo i Ubezpieczenia Morskie – Semestr 1

Skrypt jest przeznaczony dla uczestników żeglugi morskie na poziomie podstawowym i jest podstawą programową do wykładów prowadzonych przez Kapitana Żeglugi Wielkiej Tomasza Sobieszczańskiego

Czytaj dalej

MECHANICY – Podstawy Wiedzy Nautycznej – Semestr 1

Skrypt jest zbiorem materiałów dla nauczania podstawowej wiedzy nautycznej i jest przeznaczony dla słuchaczy szkół morskich, kursów kwalifikacyjnych i innych uczestników żeglugi morskiej na poziomie podstawowym.

Jest to materiał konspektowy do wykładów prowadzonych przez Kapitana Żeglugi Wielkiej Tomasza SOBIESZCZAŃSKIEGO

Inne materiały do pobrania

Pliki do pobrania:
Międzynarodowy Kod Sygnałowy,
MPDM,
USTAWA O OBSZARACH MORSKICH RZECZPOSPOLITEJ,
USTAWA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI (MARPOL),
USTAWA W SPRAWIE WYSZKOLENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MARYNARZY (STCW),
USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (SOLAS),
KODEKS MORSKI

Kurs – dział pokładowy – poziom zarządzania

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

konspekt do wykładów – skrypt
Wykłady obejmują zagadnienia:
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KODEKS MORSKI (KAPITAN) –
  • WYPADKI MORSKIE A CZYNNIK LUDZKI – ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW MPDM –
  •  PRZEPISY MIEJSCOWE – IZBY MORSKIE
Skrypt tylko do użytku wewnętrznego – wszelkie prawa zastrzeżone