GDAŃSKI SEZON OTWARTY

gda 2 gda 3 gda 4 

  Wystartował gdański sezon żeglarski

Cezary24 maja 2015

Gdański sezon żeglarski wystartował w sobotę 23 maja 2015 r. W ramach Święta Miasta wodniacy już po raz 12. spotkali się przy Targu Rybnym, by wspólnie z mieszkańcami Gdańska kultywować morskie tradycje grodu nad Motławą. Tuż przed oficjalnym otwarciem, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, rękoma komandora Polskiego Klubu Morskiego z Gdańska Piotra Mroczka na maszt trafiła flaga narodowa. Obecność niemal stu różnej wielkości jednostek była okazją do zetknięcia się z żeglarstwem i turystyką wodną, zarówno w formie tradycyjnej, jak też nowoczesnej. Oficjalnego otwarcia sezonu dokonał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Otwierający sezon żeglarski w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz, jakby w lekko odmienionej – żeglarskiej „szacie graficznej” … :) Obok prezes PoZŻ Bogusław Witkowski i Zbigniew Gutkowski

– Gdańsk rozbudowuje swoje nabrzeża. Niedawno zakończyła się rozbudowa Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Szereg innych inwestycji powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej powiązani z morzem. Gdańsk za niespełna kilka lat stanie się największym portem morskim na Bałtyku. Wrócimy do swojej wypróbowanej roli sprzed wieków. Dziś, w czasie otwarcia sezonu żeglarskiego życzę żeglarzom, żeby zawsze szczęśliwie wracali do portu. – powiedział prezydent Adamowicz.

gda 5Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich mówił o swojego pomysłu, szóstej już edycji Programie Edukacji Morskiej, w roku 2015 objętym patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po części oficjalnej gdańszczanie mieli okazję zwiedzić niektóre jednostki, porozmawiać z ich załogami. Miłośników pięknych żaglowców, na swój pokład przyjmował także STS „Generał Zaruski”, flagowa jednostka miasta Gdańska. Kapitan Jerzy Jaszczuk – dzięki jego determinacji i zachęceniu miasta Gdańsk do odbudowy tej jednostki – dzisiaj jacht „Generał Zaruski” jest flagową jednostką Grodu nad Motławą. Nie lada gratką okazał się zacumowany przy Targu Rybnym oceaniczny jacht Zbigniewa Gutkowskiego, który nie bez trudu wpłynął na dość płytką Motławę.

Dziś rozpoczął się gdański sezon żeglarski, ale moje przygotowania w żeglarstwie oceanicznym na najwyższym poziomie tak naprawdę trwają cały rok. Kończą się w zasadzie w dniu startu, chociaż i tak ciągle będzie coś do poprawienia i ulepszenia. Moje najbliższe plany to rejs do Goeteborga w połowie czerwca na metę Volvo Ocean Race. Potem wracam do Gdańska i tutaj przez całe wakacje będziemy trenować oraz testować łódkę. Na jesień chcemy wystartować w regatach Transat Jacques Vabre. A za rok to już przed nami Vendée Globe – zdradził swoje najbliższe plany popularny Gutek.

Żeglarskie święto miasta zakończyła tradycyjna parada jednostek na Motławie, którą zebrani widzowie mogli podziwiać na całym odcinku nabrzeża od Zielonego Mostu aż do ul. Wartkiej. Przepływające jachty prezentowały się w pełnej gali banderowej, pozdrawiając wszystkich uczestników wydarzenia. Jak co roku – jedna z atrakcji otwarcia sezonu – pokaz umiejętności ratowników, w sezonie letnim strzegących bezpieczeństwa amatorów kąpieli morskich na trójmiejskich plażach. Na koniec – parada uczestników, prowadzona przez dwa „zaprzęgi” smoczych łodzi. Już za tydzień wystartuje Żeglarski Puchar Trójmiasta, który będzie pierwszą okazją do rywalizacji pod żaglami na wodach Zatoki Gdańskiej.

Tekst: MOSiR Gdańsk

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

> więcej fotografii z imprezy pod banerem FUNDACJA PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ (OFICYNA MORSKA) >

> http://oficynamorska.pl/2015/wystartowal-gdanski-sezon-zeglarski/

MARSZAŁEK STRUK KAPITANEM

Struk 3 Struk 4 Struk 2

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk – Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Cezary20 maja 2015

Do grona dotychczasowych Honorowych Członków Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej (Honorowych Kpt. ż. w.), nieustannie działającego od 1977 roku, decyzją Kapituły Odznaczeń Rady tego Stowarzyszenia w dniu 19 maja br., w sposób uroczysty, został dołączony Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk. Uroczystość ta tradycyjnie już odbyła się na pokładzie statku-muzeum „Daru Pomorza”, oczywiście przy obecności niektórych wcześniej uhonorowanych tym Honorowym tytułem, wielu kapitanów zwykłych członków Stowarzyszenia oraz serdecznie przywitanych przez prezesa Stowarzyszenia dr. inż. kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego, m.in. posła na Sejm RP Tadeusza Aziewicza, rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. Piotra Jędrzejowicza, prezesa Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, profesora dr. kpt. ż. w. Daniela Dudę (od 19 marca br. doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej), prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusława Witkowskiego, właściciela Żeglugi Gdańskiej Jerzego Latałę. Laudację, uzasadniającą przyznanie marszałkowi M. Strukowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej wygłosił sam jego prezes A. Królikowski. W obszernym swym wystąpieniu przypomniał, że M. Struk urodził się Jastarni, w rodzinie zajmującej się rybołówstwem, bowiem i dziadek, i ojciec łowili ryby w Zatoce Puckiej, w czym pomagał im młody Mieczysław. Uprawiając tam też żeglarstwo, uzyskując nawet po pewnym czasie stopień kapitana jachtowego. W ogóle – podkreślił laudator – związki M. Struka z morzem oraz bardziej konkretnie z gospodarką morską, datują się u niego prawie od urodzenia. Jako rodowity „jastarnianin” przez kilka lat sprawował stanowisko burmistrza Jastarni, jednocześnie na forum Związku Miast i Gmin Morskich aktywnie zabiegał o pilne rozwiązywanie wielu dla tychże miast (ale i całego pomorskiego regionu) żywotnych problemów. Również będąc marszałkiem Województwa Pomorskiego przejawia wielką troskę o sprawy naszej gospodarki morskiej. Biorąc wszystkie zasługi dla naszego pomorskiego regionu, w tym szczególnie gdy chodzi o kwestie odnoszące się do naszych spraw morskich, przyznanie M. Strukowi – jak zaznaczył A. Królikowski – owego tytułu Honorowego Kapitana jest w pełni uzasadnione. (Nie mogło się przy tym obyć bez zademonstrowania umiejętności sprawnego używania linki do zawiązania węzła ratowniczego :).

W podobnym tonie wypowiedzieli się: rektor P. Jędrzejowicz, poseł Tadeusz Aziewicz, profesor Daniel Duda (wraz z wręczeniem nowo wykreowanemu kapitanowi) pamiątkowych medali i dwóch książeczek, z których jedna w szerszym świetle przypomina działalność pierwszego dyrektora Urzędu Morskiego kapitana Poznańskiego. O swej współpracy z marszałkiem Strukiem opowiedział Zbigniew Ptak (Starosta Nowodworski Przewodniczący Zarządu Powiatu, inicjator rewitalizacji szlaków wodnych w Delcie Wisły). Kilka słów pochwały padło też z ust kapitana Wojciecha Kucza – znanego z dowodzenia największymi kontenerowcami świata oraz kapitana Jerzego Latały. Przy tym nie mogło zabraknąć tradycyjnej szanty w wykonaniu najstarszego kapitana-seniora Henryka Wojtkowiaka, gdzie drugą jej część ku zaskoczeniu zgromadzonych dośpiewał osobiście Honorowy Kapitan Mieczysław Struk.

Struk 5Po ceremonii odczytania przez sekretarza SKŻW kapitana Piotra Bidzińskiego aktu nadania oraz nałożenia na głowę M. Strukowi kapitańskiej czapki, tenże szerzej omówił swój życiorys, akcentując w swej wypowiedzi ciągłe pragnienie korzystania z tego wszystkiego, co ma związek z morzem, bo m.in. starał się o przyjęcie do Szkoły Morskiej w latach 80. zlokalizowanej na statku „Edward Dembowski”, lecz, niestety, nie został tam przyjęty z powodu… za kruchej sylwetki fizycznej, a zaś wiadomo, że marynarz musi odznaczać się stosowną tężyzną fizyczną. W każdym razie pięknie podziękował Kapitule SKŻW za uhonorowanie tak zaszczytnym tytułem, przypisującym go do elitarnego przecież kapitańskiego grona (Henryk Spigarski).

Jeszcze tylko wpis do księgi pamiątkowej w asyście kapitanów, posła Tadeusza Aziewicza i Rektora AM profesora Piotra Jędrzejowicza

Ale przebieg wspomnianej uroczystości na pokładzie „Daru Pomorza” już dokładniej ilustrują załączone zdjęcia, wykonane przez Cezarego Spigarskiego, można śmiało powiedzieć niestrudzonego w dokumentowaniu swoim aparatem fotograficznym możliwie wszystkich zdarzeń dziejących się nad naszym morzem… (O dzięki Ci Ojcze – znaczy z zakazem ocenzurowania tejże uwagi było… :) cs)

Tekst i zdjęcia: Cezary SPIGARSKI

> więcej fotografii z uroczystości pod banerem FUNDACJA PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ (OFICYNA MORSKA) >  http://oficynamorska.pl/2015/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-mieczyslaw-struk-honorowym-czlonkiem-stowarzyszenia-kapitanow-zeglugi-wielkiej/