Z ZAUŁKA WSPOMNIEŃ

z_zaulka_wspominien-okladka

W dniu 29 kwiwtnia, popołudniu, w auli Akademii Marynarki Wojennej im. Prof. Zdzisława ŁASKIEGO, miało miejsce uroczyste wodowanie książki prof. Kapitana żeglugi wielkiej Aleksandra WALCZAKA p.t. „Z ZAUŁKA WSPOMNIEŃ”.
Ludzie Morza, których wielu wychował znają autora i wspominają go z sentymentem, był też i moim wykładowcom, którego miło wspominam. Dla porządku przypomnę tutaj jego niebanalne dokonania. Prof. Dr kpt. ż.w. Aleksander WALCZAK jest jednym z najwybitniejszych wychowawców kilku pokoleń polskich nawigatorów, kapitanów, ludzi związanych z morzem. Jemu, w dużej mierze, zawdzięczamy kształt dzisiejszy edukacji morskiej. Profesor Aleksander Walczak urodził się w Grajewie w roku 1930. Jego droga na morze prowadziła przez Szkołę Marynarki Wojennej (Wydział Nawigacyjny) i Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. Doktoryzował się na Politechnice Szczecińskiej w roku 1971. Był inicjatorem połączenia szkół morskich i utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej. Był najpierw dziekanem, prorektorem i w końcu rektorem WSM w Szczecinie. Bierze czynny udział w tworzeniu międzynarodowego morskiego prawa, jako Przedstawiciel Polski w IMO i szef Polskiej Misji Morskiej przy ambasadzie w Londynie. Profesor, kapitan Aleksander Walczak bardzo wiele publikuje – 35 książek i skryptów i ponad 250 różnych artykułów w periodykach fachowych i prasie morskiej. Zajmował się sprawami edukacji morskiej kompleksowo: opracowywał programy nauczania tak dla uczelni jak mi dla kursantów na kursach kwalifikacyjnych dla oficerów rybołówstwa i floty transportowej. Jego oczkiem w głowie jest bezpieczeństwo żeglugi i nadal prowadzi w tym kierunku zajęcia. Jest przykładem wspaniałego popularyzatora morza, kultury morskiej i tradycji z nim związanych. Jestem dumny, że w swej edukacji morskiej miałem styczność z tak wybitnym człowiekiem morza, który w znaczący sposób wpłynął i na moje morskie Zycie.
Profesor, kapitan Aleksander WALCZAK za dokonania, swą działalność i pracę był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany, m.in.: Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. W 2013 otrzymał od Akademii Morskiej w Szczecinie nagrodę honorową „Wilka Morskiego” za całokształt działalności na rzecz gospodarki morskiej.
Uroczyste wodowanie książki było też znakomitym pretekstem do wspomnień wychowanków Kapitana Aleksandra Walczaka, który o powstaniu książki powiedział:

„Inspiratorką książki była moja córka Ola, Chciała poznać życie ojca. A to już 68 lat, kiedy włożyłem granatowy mundur. I do dzisiaj go noszę.”

Matką chrzestną książki została małżonka prof. Walczaka – prof. Maria Czerepaniak-Walczak.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Chcesz dołączyć do dyskusji?
Zapraszam!

Dodaj komentarz