Żeglarz 268

Zapraszam do pobrania miesięcznika Żeglarz, nr 268 (grudzień 2015 r.), Biuletynu Informacyjnego Polskiego Klubu Żeglarskiego.

Strona miesięcznika: www.zeglarz.info
Informacje o działalności Polskiego Klubu Żglarskiego można znaleźć w Internecie na stronie klubowej www.zeglarzeny.org