Skrypt jest materiałem konspektowym i bazą programową do wykładów Kapitana Tomasza Sobieszczańskiego. Skrypt jest przeznaczony dla Słuchaczy Uczelni Morskich i kursów kwalifikacyjnych na poziomie zarządzania dla nawigatorów ‒ oficerów wachtowych, starszych oficerów i kapitanów floty handlowej i rybołówstwa.

 

Tekst i redakcja: Tomasz Sobieszczański
Skrypt niekomercyjny, tylko do użytku wewnętrznego

© Copyright by Tomasz SOBIESZCZAŃSKI, Gdynia
2009; 2011; 2013; 2014; 2017; 2022

Wydanie IV poprawione i uzupełnione.

Szkice, rysunki, diagramy i tabele wg własnego opracowania i z literatury tematu wykazanej w biografii. Zdjęcia wykorzystane w Skrypcie pochodzą z własnych zbiorów Autora.