Wpisy wg Tomasz Sobieszczański

CHRZEST „LOBO DE MAR” *

Kiedyś trzeba zacząć. Oczywiście mówię tu o prawdziwym żeglowaniu. To, że opłynąłem już Świat nie ma znaczenia. Jeżeli było to częścią zawodu uprawianego, to nie spełniało to podstawowej wartości – nie dawało wolności. Wprawdzie jesteśmy na statku, Królem, Panem czy Władcą, jak to mówi się „pierwszym po Bogu”, ale wciąż wykonujemy czyjeś zlecenia, plany, realizujemy […]

Kapitan KAROL OLGIERD BORCHARDT

Karol Olgierd BORCHARDT był moim przewodnikiem życiowym od 1962 roku, kiedy go poznałem podczas spotkania szkolnego, które z nim zorganizowałem w moim liceum 49 w Warszawie. W Szkole Morskiej (PSRM) był wykładowcą astronawigacji, którą dzięki niemu polubiłem. Był znakomitym gawędziarzem i wspaniałym człowiekiem. Był promotorem mojej pracy dyplomowej „Astronomiczne linie pozycyjne”, którą ocenił bardzo wysoko […]

ZAWISZA W VANCOUVER

Szkuner sztakslowy „ZAWISZA CZARNY”  od ponad 50 lat pływa pod banderą  Związku Harcerstwa Polskiego. Kontynuuje on tradycję swojego wielkiego poprzednika, drewnianego żaglowca o tej samej nazwie, jeszcze przed wojną, pod komendą legendarnego  żeglarza generała Mariusza Zaruskiego, służył młodzieży harcerskiej. Jacht odbył bardzo wiele ciekawych i spektakularnych rejsów z których jednym z ważniejszych było okrążenie Świata […]

AWANTURA

Opowiadanie z czasów, kiedy autor pływał na arabskim statku „AL’KAHLA” w oparciu o afrykański port Walvis Bay. Opowiadanie ukazało się drukiem w wydanej przez Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, książce „FALAMI PISANE”, która jest zbiorem 70 opowiadań 23 kapitanów z czasów ich młodości i kapitaństwa. Książkę bardzo polecam,  gdyż jest ona unikatem w naszej marynistycznej literaturze. […]

Inne materiały do pobrania

Pliki do pobrania: Międzynarodowy Kod Sygnałowy, MPDM, USTAWA O OBSZARACH MORSKICH RZECZPOSPOLITEJ, USTAWA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI (MARPOL), USTAWA W SPRAWIE WYSZKOLENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MARYNARZY (STCW), USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (SOLAS), KODEKS MORSKI

BANK D’ARGUIN

Wspomnienie z afrykańskiego rejsu w 1966 roku,  szkolnego trawlera „JAN TURLEJSKI”. Pierwsze wydawanie sieci na burtowym trawlerze – lekcja pod nadzorem słynnego kapitana Wiktora GORZĄDKA. Tak to wszystko się zaczęło. BANK D’ARGUIN