Arkusze ocen

NAWIGATORZY – MANEWROWANIE STATKIEM MORSKIM

Skrypt jest materiałem konspektowym i bazą programową do wykładów Kapitana Tomasza Sobieszczańskiego. Skrypt jest przeznaczony dla Słuchaczy Uczelni Morskich i kursów kwalifikacyjnych na poziomie zarządzania dla nawigatorów ‒ oficerów wachtowych, starszych oficerów i kapitanów floty handlowej i rybołówstwa.

Czytaj dalej

Inne materiały do pobrania

Pliki do pobrania:
Międzynarodowy Kod Sygnałowy,
MPDM,
USTAWA O OBSZARACH MORSKICH RZECZPOSPOLITEJ,
USTAWA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI (MARPOL),
USTAWA W SPRAWIE WYSZKOLENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MARYNARZY (STCW),
USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE MORSKIM (SOLAS),
KODEKS MORSKI

Kurs – dział pokładowy – poziom zarządzania

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

konspekt do wykładów – skrypt
Wykłady obejmują zagadnienia:
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KODEKS MORSKI (KAPITAN) –
  • WYPADKI MORSKIE A CZYNNIK LUDZKI – ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW MPDM –
  •  PRZEPISY MIEJSCOWE – IZBY MORSKIE
Skrypt tylko do użytku wewnętrznego – wszelkie prawa zastrzeżone